Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Berg Property Humlegården AB.

Org-nr: 556903-8085
Strandvägen 53
115 23 Stockholm

Personuppgiftsansvarig

Berg Property Humlegården är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig, varför och hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Inom Berg Property Humlegården AB behandlar vi personuppgifter där vi är både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Det innebär att vi hanterar och behandlar dina personuppgifter av både allmän och känslig karaktär. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utöva någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter. I de fall vi agerar personuppgiftsbiträden kommer vi att hjälpa dig komma i kontakt med rätt kontaktperson.

För vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om klienter, anhöriga, handläggare, anställda och konsulter.

Behandlingen sker med laglig grund för att fullfölja avtal, där samtycken inhämtas för att informera dig som blir registrerad. Vidare lagrar vi inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, då vi följer gällande gallringslagar och ser över våra lagrade personuppgifter med jämna mellanrum. Denna lagring sker i säkra system med kontrollerad behörighet för att värna om din integritet.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Berg Property Humlegården AB
Strandvägen 53
115 23 Stockholm